Grant Datblygu Disgyblion

Bob blwyddyn rydym yn cael Grant Datblygu Disgyblion (PDG) i sicrhau bod pob un o'n disgyblion yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

This amount will be spent in the following ways: 

  • Cefnogaeth lles
  • Staffio ychwanegol i gefnogi ymyriadau i ddiwallu anghenion penodol
  • Cefnogaeth llythrennedd, rhifedd a lles

Mae gwariant y grant PDG yn cael ei olrhain a'i fonitro'n ofalus i sicrhau bod arian yn cael ei wario ar ddatblygu'r plentyn cyfan.