Cymraeg Campus

Fel Criw Cymraeg, rydym yn gweithio gyda'n gilydd i gryfhau ein /iaith Gymraeg tuag at ennill y wobr arian. Mae llawer o dargedau yw cwrdd ac rydym yn gweithio'n galed iawn.