Neges gan y Pennaeth

Croeso gan y Pennaeth 

Mae Ysgol Dyffryn Trannon yn lle arbennig lle rydyn ni'n gwerthfawrogi pob plentyn. Rydym nid yn unig eisiau i'n disgyblion dderbyn addysg ragorol ond hefyd anelu at ddatblygu amgylchedd dysgu sy'n darparu her briodol i bawb, o fewn amgylchedd diogel, hapus a chymdeithasol; adeiladu ar safon uchel o ymddygiad. 

Mewn partneriaeth â chi'ch hun fel Rhieni / Gofalwyr, rydyn ni'n gobeithio meithrin cariad at ddysgu, er mwyn arfogi pob plentyn â'r offer sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo mewn addysg a bywyd; gan eu helpu i gyflawni eu gorau glas.