Staff

Derbyniad

Mrs Tracy

Ysgrifenyddes, Goruchwyliwr Canol Dydd

Mrs S Canning

Ysgrifenyddes

Athrawes

Mrs G Owen

Dirprwy Bennaeth, athro Blwyddyn 5 a 6, Pennaeth CA2

Mrs S Aeron

Mrs J Davies

English Stream Teacher (Year 4 to 6)

Mrs B Jones

Derbyniad

Miss C Richards

Class Teacher (Year 3 & 4 – Welsh Medium)

Miss E Richardson

Year 1 and 2 teacher and ALNCo

Cynorthwywyr Dosbarth

Mrs N Jones

Cynorthwyydd Dosbarth (Cymraeg)

Mrs Anna

Cynorthwyydd Dosbarth (Cymraeg)

Mrs N Macken

Classroom Assistant and ELSA

Mrs S Walters

Classroom Assistant

Miss F Richards

Classroom Assistant

Mrs E Baker-Davies

Classroom Assistant

Goruchwylwyr Canol Dydd / Staff Cegin

Mrs Tracy

Ysgrifenyddes, Goruchwyliwr Canol Dydd

Mrs A Jones

Goruchwyliwr a Glanhawr Canol dydd

Jill Griffiths

Staff Cegin

Miss Bronwen Owen

Staff Cegin