Derbyn & Blwyddyn 1

  • Mrs B Jones

  • Mrs N Jones

Croeso i'n dosbarth prysur! Ryden ni wrth ein boddau yn ymchwilio pob math o bethau, ac yn cael hwyl yn dysgu pethau newydd pob dydd. Mae ein hardal tu allan yn llawn hwyl a sbri ac ryden wrth ein boddau yn yr awyr iach. Rydem yn hoffi rhannu ein syniadau am beth i ymchwilio a ddysgu ac yn mwynhau datrys problemau a darganfod pethau rhyfeddol.