Grant Dysgu Proffesiynol

Mae'r Grant Dysgu Proffesiynol yn grant newydd gan Lywodraeth Cymru i helpu ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

This amount will be spent in the following ways: 

  • Darparu cyfleoedd i ymchwilio a datblygu dealltwriaeth o'r cwricwlwm newydd.
  • Mae galluogi ardal yn arwain at weithio ar y cyd i fonitro safonau ar draws yr ysgol.
  • Caniatáu i'r Arweinydd ADY gymryd rhan yn yr holl weithgaredd rhanbarthol i gefnogi gwireddu'r Cod Ymarfer diwygiedig.